Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví)

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb

ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví)

v rybářských revírech a v rybníkářství

________________________________________

 

Hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví), které jsou uvedeny v tomto sazebníku, vyjadřují souhrn nákladů spojených s vysazením ryb stejných nebo co nejbližších parametrů, jako byly ryby upytlačené. Tento sazebník je určen pro účely definování výše škody podle § 137 a § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

Násadové a tržní ryby

Hodnota upytlačené ryby, která má parametry násadové nebo tržní ryby, vychází z obvyklé maloobchodní ceny konkrétního druhu ryby a dále z režijních nákladů (doprava a manipulace, veterinární úkony, administrativa, apod.) ve výši 28 % spojených se získáním a znovu vysazením náhrady za upytlačenou rybu.

V rybářském revíru se za tržní rybu považuje každá ryba, které dosahuje nejméně nejmenší lovné míry (§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.).

 

Trofejní ryby

Sazebník zvlášť stanovuje hodnotu upytlačených „trofejních ryb“. Trofejní rybou se rozumí ryba, která přesahuje hmotnostní hranici, stanovenou v tomto sazebníku samostatně pro každý druh. U trofejní ryby není z hlediska její hodnoty nejdůležitější vlastní maloobchodní cena rybího masa, ale samotná hodnota a výjimečnost „trofejního úlovku“, která několikanásobně přesahuje běžnou maloobchodní kilogramovou cenu tržní ryby. Vzhledem k velikosti a pohlavní dospělosti trofejních ryb vyjadřuje jejich cena i chovnou hodnotu a význam pro přirozenou reprodukci přispívající k zachování genetické variability a druhové stability.

U ryb v trofejních velikostech je hodnota stanovena převzetím hodnoty z nižší kategorie nejbližší k trofejní, vynásobené koeficientem 5.

 

Remontní a generační ryby

Sazebník vede jako samostatnou kategorii i hodnotu upytlačených remontních a generačních ryb, kde je zohledněna jejich chovná hodnota a u některých druhů (např. pstruh obecný, lipan podhorní) i praktická nemožnost, resp. velmi obtížná možnost nakoupit remontní a generační ryby stejných parametrů.

Jako remontní a generační rybu označujeme ryby chované v řízených podmínkách (rybníky, nádrže pro ryby soustředěné před výtěrem, speciální zařízení – líhně, apod.), dále ryby v chráněných rybích oblastech, ryby slovené z revírů a krátkodobě soustředěné pro potřeby reprodukce v části rybářského revíru (např. v úseku mezi dvěma jezy), ryby na trdlištích v době jejich rozmnožování apod. Hodnota remontní a generační ryby nemusí být vždy vyšší než hodnota trofejní ryby, a to vzhledem k velikosti a dostupnosti ryb používaných k reprodukci.

 

Plemenné ryby a genetické zdroje

Sazebník neřeší hodnotu plemenných ryb a ryb označených jako genetické rezervy a zdroje. Vzhledem k specifické a mimořádné hodnotě těchto ryb musí být jejich hodnota stanovena na základě stanoviska Šlechtitelské rady Rybářského sdružení ČR nebo na základě odborného znaleckého posudku.

Vysvětlivky kategorií ryb:

1 jednoletá násada ryb, plůdek, roček

2 dvouletá násada ryb (u některých druhů ryb i tržní ryba)

3 tříletá ryba (tržní ryba)

trofejní nad … ryba od velikosti, kdy je vysoce sportovně a chovatelsky ceněna

remontní a generační remontní a generační ryby (remontní ryby – nedospělé ryby, které jsou zdrojem pro doplňování generačních ryb)

 

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví) v rybářských revírech a v rybníkářství

 

Druh ryby kategorie Kč včetně DPH 1 kg 1 ks

Kapr obecný 1 150 2 120 3 a starší 110 trofejní nad 5 kg 550 remontní a generační 900

Amur bílý 1 150 2 120 3 a starší 100 trofejní nad 5 kg 500 remontní a generační 600

Tolstolobik bílý a

tolstolobec pestrý 1 6 2 80 3 a starší 60 trofejní nad 10 kg 300 remontní a generační 400

Lín obecný 1 3 2 a starší 130 trofejní nad 1 kg 650 remontní a generační 700

Candát obecný 1 20 2 a starší 450 trofejní nad 5 kg 2250 remontní a generační 1500

Štika obecná 1 24 2 a starší 400 trofejní nad 5 kg 2000 remontní a generační 1400

Okoun říční

1 10 2 a starší 200 trofejní nad 0,5 kg 1000 remontní a generační 400

Sumec velký 1 20 2 a starší 300 trofejní nad 10 kg 1500 remontní a generační 700

Úhoř říční úhoř 500 trofejní nad 1 kg 2500

Bolen dravý 1 4 2 a starší 100 trofejní nad 4 kg 500 remontní a generační 200

Pstruh duhový a

siven americký 1 200 20 2 a starší 160 trofejní nad 1 kg 800 remontní a generační 1000

Pstruh obecný 1 20 2 a starší 400 trofejní nad 0,5 kg 2000 remontní a generační 2500

Lipan podhorní 1 20 2 a starší 400 trofejní nad 0,5 kg 2000 remontní a generační 2500

Síhové - maréna

peleď 1 200 2 a starší 150 trofejní nad 0,5 kg 750 remontní a generační 300

Mník jednovousý 1 20 2 starší 500 trofejní nad 0,5 kg 2500 remontní a generační 3000

Ostroretka stěhovavá a

podoustev říční 1 5 2 starší 100 10 trofejní nad 1 kg 500 remontní a generační 500

Parma obecná 1 10 2 starší 150 trofejní nad 1 kg 600 remontní a generační 600

Jelec tloušť a

jelec jesen 1 5 2 starší 50 trofejní nad 1 kg 250

remontní a generační 300

Všechny druhy cejnů

(cejn velký, cejnek malý,

cejn siný a cejn

perleťový), plotice

obecná, perlín

ostrobřichý, karas

obecný, karas stříbřitý,

hrouzek obecný, ouklej

obecná, slunka obecná,

jelec proudník) jednotlivé druhy ryb 50 trofejní nad 1 kg 250 remontní a generační 250

Další druhy ryb další druhy ryb, které nejsou uvedeny v sazebníku je nutné řešit vzhledem k jejich specifické hodnotě individuálně (např. jeseter, tilapie, losos popřípadě koi-kapr).

 

Tento sazebník byl vypracován ve spolupráci:

* Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10

* Rybářské sdružení ČR, Pražská třída 495/58, 371 38 České Budějovice

* Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00 Brno

* Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany

* MZe ČR, Odbor rybářství, myslivosti a včelařství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář