Jdi na obsah Jdi na menu
 


VĚŘTE NEVĚŘTE

22. 2. 2010

 

Tak je to spravne,

tak to ma být !!!

 

Vznik místenkového úseku na revíru Ostravice 2, resp. způsob a doba (viz článek Zajímavosti - Místenkový úsek Ostravice 2), se stal hlavním podnětem pro naše rozhodnutí, prezentovat dostupnými a slušnými prostředky všechny nešvary spojené s legislativním nedostatkem v ČRS.

Tento nedostatek se týká skutečnosti, že veškerá uživatelská práva (dekrety) k rybářským revírům, v tomto případě na Severní Moravě a ve Slezsku, jsou vlastnictvím subjektu, tedy v našem případě VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko.

VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko je tvořen osobami, které byly do svých funkcí řádně zvoleny rybářskou veřejností. Tato skupina hospodaří s ročním rozpočtem ve výši cca 35 mil. Kč, který je z části tvořen poplatky za odvody členských příspěvků a povolenek, tedy z peněz rybářů.

Tento subjekt vlastnící dekrety na rybářské revíry rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se užívání jednotlivých revírů na Severní Moravě, např. schvaluje plán zarybnění, provádí nákup násad, uzavírá smlouvy o nájmu revírů a provádí další činnosti.

Tento subjekt může činit i změny, a to bez ohledu na jejich negativní dopad na některou část rybářské veřejnosti, a to i v průběhu lovné sezóny (nechvalně známý vznik místenkového úseku na Ostravici 2 s platností ke dni 5.5.2007 !!!!).

Rybářská veřejnost již dlouhodobě volá po tom, aby větší část kompetencí včetně dekretů na revíry byly převedeny do vlastnictví Místních organizací, které na revírech hospodaří.

Tím by se hospodář stal i uživatelem (viz předchozí článek). Současná legislativa tuto možnost nabízí pouze v podobě § 8, odst. 2 písm. e) Statutu Hospodaření ČRS, a to formou vzniku individuálního hospodaření, což v praxi znamená, že Místní organizace vystoupí ze společného hospodaření, což je v mnoha případech nerealizovatelné.

Rozhodli jsme se, že budeme monitorovat některou činnost a praktiky VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko a tím trošku přispějeme k odhalení jeho nedotknutelnosti.

Rybářskou veřejnost budeme informovat prostřednictvím těchto stránek.

Dne 9.5.2009 se konaly v Ostravě rybářské závody

Pohár veterinární ordinace MVDr. Rašky

v muškaření.

 

Revír :

místenkový úsek Ostravice 2 Předpokládáme, že pořádající stranou byl Výbor územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko, jelikož je uživatelem uvedeného revíru a také proto, že

této akce se zúčastnili nejvyšší představitelé VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v podobě jednatele Ing. Jaroně, předsedy výboru pana Martínka a místopředsedy výboru pana Ing. Paličky.

Průběh této rybářské akce je zpracován naším pohledem, proto se omlouváme za možné nepřesnosti, jelikož k této akci nikde nebyly zveřejněny žádné informace. Zároveň věříme, že dotčené strany uvedou vzniklé nepřesnosti na pravou míru. Prezentace těchto závodů na internetových stránkách VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko www.crs-ova.fishnet.cz, případně v jiných médiích neproběhla žádná.

Dle našeho zjištění se jednalo o akci, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky, které budou určeny pro výcvik vodicích psů pro zrakově postižené a nevidomé. Součástí byly i závody v muškaření na zmíněném úseku Ostravice 2, jehož se zúčastnily osoby, které se nějakým způsobem na zajištění finančního obnosu podílely. Nepochybně chvályhodný čin ze strany MVDr. Rašky a dalších zúčastněných sponzorů. Pokud se však týká, nazvěme to „doprovodného programu“ celé akce, tedy samotných závodů v muškaření na pstruhovém revíru Ostravice 2, tady začínáme mít obavy, že vše není v pořádku.

Jednalo se o sportovní klání v muškaření na rybářském revíru, který podléhá lovu s místenkou.

Z uvedeného vyplývá, že povinností lovícího na tomto úseku je vlastnit státní rybářský lístek, pstruhovou povolenku a členský průkaz.

Další nezbytnou povinností je, zakoupit si denní místenku v hodnotě 300,-Kč,

s možností ponechat si 1 ks pstruha duhového.Je nezpochybnitelné, že minimálně jeden z lovících nevlastnil členský průkaz ČRS, platný státní rybářský lístek a s tím související povolenku. Tato osoba tedy neodpracovala žádnou hodinu brigádnické činnosti ani tuto brigádu nezaplatila, nezaplatila také členské příspěvky, nevlastní státní rybářský lístek, nevlastní povolenku, nezakoupila si místenku, a přesto paradoxně lovila na tomto revíru, a to za účasti nejvyššího vedení Výboru územního svazu ČRS pro Severní Moravu v podobě jednatele Ing. Jaroně, předsedy výboru pana Martínka, místopředsedy výboru pana Ing. Paličky.

Vzhledem k tomu, že máme zajištěn dostatek materiálů, který prokazuje námi popsanou skutečnost, vznesli jsme dotaz na příslušný odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje, zda existuje možnost, že uživatel revíru může povolit lov i osobě, která příslušné doklady opravňující k výkonu rybářského práva nevlastní. Dle stanoviska pracovníka uvedeného odboru neexistuje žádná klauzule v zákoně, která by povolovala tuto možnost.

Z uvedeného tedy vyplývá, že osoba, která se účastnila těchto závodů nemajíce povinné oprávnění, se dopustila pytláctví a tím porušila zákon.

Absurdní je skutečnost, že uživatel revíru musel před zahájením lovu, vystavit místenku pro tohoto lovícího (tak jak si schválil v Bližších podmínkách rybářského práva pro rok 2009).

Kdyby uživatel dodržel pravidla, které sám vytvořil, nemusel by vůbec tento článek vzniknout.

 

Učinili jsme tedy podání ve formě stížnosti na uvedený odbor, abychom obdrželi oficiální stanovisko k této problematice.(viz kopie stížnosti).

Další absurdita následovala v podobě podání vysvětlení ke shora uvedenému prostřednictvím

jednatele

VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko, které je obsaženo v přiloženém stanovisku odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Ing. Jaroň

uvedl,

že lovícím byla vystavena hromadná místenka, a že všichni lovící byli před zahájením lovu upozorněni na skutečnost, že musí mít veškeré dokumenty, které je opravňují k samotnému lovu.

Bližší podmínky rybářského práva však neznají pojem „hromadné místenky“, toto vysvětlení spíše považujeme za alibistickou výmluvu.

Shrňme si tedy současný stav:

s osobou, která se dopustila pytláctví, bude, dle sdělení odboru životního prostředí, zahájeno přestupkové řízení.

V tomto případě mu hrozí pokuta ve výši až 8.000,-Kč.

Máme však za to, že tato osoba se dopustila pytláctví z nevědomosti.

Koho by napadlo, že porušuje zákon v době, kdy v jeho blízkosti se pohybují nejvyšší činitelé Výboru územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko? (Neznalost zákona neomlouvá). Členové VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko byli poučeni, že do budoucna bude vhodnější, když před zahájením lovu zkontrolují všem účastníkům akce potřebné dokumenty opravňující je k lovu. Další zarážející skutečností je fakt, že někteří rozhodčí, kteří běhali mezi závodícími a měřili ulovené ryby, patří mezi profesionální rybářskou stráž, která je placena z peněz Výboru územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko, tedy z našich peněz.

Co říci závěrem :

VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko ustál svou pozici s pokáráním bez ztráty květinky (kupodivu?!) a osoba, která jako VIP přijala pozvání na rybářské závody v rámci charitativní akce a věnovala finanční obnos, je v tomto případě pytlákem, který bude v rámci přestupkového řízení postihován.

Co k tomu dodat -

TAK JE TO SPRAVNE? TAK TO MA BYT!!!!!!!

Ještě bych chtěl dodat, že zatím nebylo dokončeno šetření PČR , které bylo nahlášeno podezření ze spáchání trestného činu pytláctví u více lovících. Jakmile bude znám výsledek jejich šetření, tento zveřejníme také na těchto stránkách.

Domníváte se, že VÚS ČRS pro Sev. Mor. a Sl. v tomto případě pochybil????????

převzato ze stránek "HB FLY"

...................................i vy máte možnost se vyjádřit

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář